Paskelbta: 2019-04-15 15:00:00 CEST
East West Agro AB
Metinė informacija

AB East West Agro valdybos sprendimai ir FA už 2018 metus

Kauno r., Lietuva, 2019-04-15 15:00 CEST --

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „Bendrovė“), informuoja apie 2019 m. balandžio 15 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtus sprendimus.
  Bendrovės valdyba posėdyje priėmė šiuos sprendimus:
  1.             Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą, pritarti audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui už 2018 metus.
2.             Sušaukti Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
3.             Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
4.             Patvirtinti sprendimų, siūlomų priimti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektus.
 
PRIDEDAMA:
1.            Bendrovės valdybos sprendimai.

 

         Danas Šidlauskas
         Valdybos pirmininkas
         danas@ewa.lt


3_Pranesimas_apie_valdybos_sprendima.pdf
1.1_Priedas_1_FA_ir_Metinis_pranesimas.pdf
EWA_FA_2018_LT_Final.pdf
1.2_Priedas_2_PLN_paskirstymo_projektas.pdf
3.1_Priedas_1_Valdybos_sprendimas.pdf
1_Valdybos_sprendimai.pdf