Publicēts: 2021-01-18 15:05:24 CET
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Paziņojums par AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru balsojuma rezultātiem

Sabiedrība 2020.gada 29.decembrī publicēja paziņojumu par obligacionāru balsošas procedūras uzsākšanu, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu ar ķīlu nodrošināto prasījumu summas palielināšanai, to reģistrācijai Lietuvas un Igaunijas attiecīgos ķīlu reģistros, kā arī grozījumiem 2019. gada 23. augusta Overdrafta līgumā Nr. OJ-56/2019, kas noslēgts starp “Sakret LT” UAB un BlueOrange Bank AS.

Atbilstoši šī paziņojuma pielikumā pievienotajiem Nodrošinājuma aģenta balsojuma rezultātiem “PAR” nobalsojis obligacionāru vairākums, līdz ar to obligacionāri piekrituši 2020.gada 29.decembra Sabiedrības paziņojumā norādītajam.

   Andris Vanags

  AS Sakret Holdings
  Padomes priekšsēdētajs
  +371 67803650


2021-01-18 PrimusLegal par rezultatiem_LV.pdf