Avaldatud: 2019-04-16 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

2019. aasta jaanuaris, veebruaris ja märtsis teenis AS LHV Group kokku 5,0 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis I kvartalis puhaskasumit 4,2 miljonit eurot ja varahaldus 1,2 miljonit eurot. LHV Group maksis esimeses kvartalis tulumaksu summas 2,3 miljonit eurot. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 12,2%.

Konsolideerimisgrupi I kvartali puhaskasum oli 1,7 miljoni euro võrra väiksem, kui 2018. aasta IV kvartalis, kuid kasvas võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 0,7 miljoni euro võrra.

Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 72 miljoni euro võrra (+8%; +107 miljonit eurot 2018. aasta IV kvartalis) 991 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 145 miljoni euro võrra (+10%; -215 miljonit eurot IV kvartalis) 1567 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 33 miljoni ja tavaklientide hoiused 112 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 43 miljonit eurot (+4%; +11 miljonit eurot IV kvartalis) ja jõudis 1257 miljoni euroni.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Esimeses kvartalis oli meie ärimahtude kasv laiapõhjaline ja rekordiliselt kiire. Panga klientide arv suurenes 9500 võrra, seejuures märtsis liitus meiega üle 3600 kliendi. Palgalaekumisi, varadega kliente, makseid, pangakaartide kasutamist, investeerimislepinguid on rohkem kui kunagi varem. LHV laenuportfell jõudis 1 miljardi euroni ja klientide hoiused kasvasid jõudsalt. LHV Panga klientide koguarv ületas 170 000 kliendi piiri.

Kvartali olulisemateks sündmusteks olid ettevõtluskontoga ja väljuvate välkmaksetega alustamine ning Verso laenuportfelli omandamine summas 13,2 miljonit eurot. Märtsis laiendasime oma sularahaaautimaatide võrku, et järjest rohkem kõnetada kliente üle Eesti.

Jaanuaris valiti LHV Group Nasdaq Balti börsidel parimate investorsuhetega ettevõtteks, lisaks tunnustati LHV Panka kui aasta parimat maaklerfirmat. Kõige parem meel on siiski hinnangu üle meie teeninduse kvaliteedile. Nimelt hindas uuringufirma Dive LHV Panka parimat teenindust pakkuvaks pangaks Eestis.

LHV Groupi kasumit ja kapitali tootlikkust mõjutas oluliselt dividendidega seotud tulumaksu tasumine. Kokku maksis LHV tulumaksu 2,3 miljonit eurot ja seetõttu oli omakapitali tootlus 2019. aasta esimeses kvartalis 12,2%.

I kvartali lõpuks ületas LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide koondmaht 1,25 miljardi euro piiri, mahu kasvust suure osa moodustas väärtpaberiturgude taastumine IV kvartali langusest. LHV aktiivselt juhitud pensionifondides on jätkuvalt madalam börsidega seotud hinnarisk, kuna fookus on eeskätt börsiväliste investeeringute tegemisel. Veebruarist rakendus iga-aastane mahu kasvuga seotud II samba fondide haldustasumäärade alanemine, mistõttu äritulud vähenesid. II samba fondide uued haldustasumäärad on vahemikus 0,39% kuni 1,20%. Kvartali lõpus oli LHV II samba pensionifondides aktiivseid kliente üle 177 tuhande inimese

LHV kasvutrende on toetamas Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea, siseriiklike riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal.

Ootame aeglase majanduskasvu jätkumist, samas on muutunud ümberkaudsete majanduste prognoosimine järjest keerulisemaks. Ka krediiditurg  on püsinud tugevana. Kasvamas on kõik peamised krediiditooted, sh ettevõtete laenud ja kodulaenud. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe on paranemas.

Küll aga on sektorit üha enam mõjutamas regulatiivsed teemad, nagu mõne erakonna II pensionisamba lammutamise soov. Heites süsteemile ette ebapiisavat tootlust, ei tegeleta tootluse parandamisega, vaid soovitakse lammutada hoopis sõnumit säästmise vajalikkusest ja antakse tagasikäik Eesti kapitali ja kapitaliturgude arengule. Plaanitavad muudatused maksab kinni järgmine põlvkond koos maksutõusudega. See ei saa olla eesmärk. Loodame avalikkuse ja otsustajate vahel mõistliku dialoogi saavutamist."Kasumiaruanne, EURt I kv 2019IV kv 2018I kv 2018
   Neto intressitulu10 94510 28910 195
   Neto teenustasutulu6 2256 0946 232
   Neto finantstulud178104-87
   Muud tegevustulud-23108-4
Tulud kokku17 32416 59516 337
   Personalikulu-4 553-4 293-4 142
   Kontorikulud-229-536-494
   IT kulud-629-735-552
   Turunduskulud-708-599-890
   Muud tegevuskulud-2 987-2 621-2 802
Kulud kokku-9 105-8 783-8 880
Ärikasum8 2197 8117 457
Kasum enne allahindlusi8 2197 8117 457
   Laenude allahindlus-951-543-1 186
   Tulumaksukulu-2 265-544-2 014
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt5 0026 7254 256
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt000
Puhaskasum5 0026 7254 256
   Vähemusosaluse osa312676306
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist4 6906 0493 951

 

Bilanss, EURt märts 2019detsember 2018märts 2018
   Raha ja raha ekvivalendid764 778682 6581 071 822
   Finantsvarad26 20547 15357 091
   Laenud klientidele1 001 963929 037774 760
   Laenude allahindlus-11 216-10 276-9 111
   Nõuded klientide vastu7 2753 72112 250
   Muud varad29 30824 80724 028
Varad kokku1 818 3131 677 1001 930 839
      Nõudmiseni hoiused1 422 9221 304 2651 598 606
      Tähtajalised hoiused144 082117 933126 749
      Saadud laenud21 63821 5846 018
   Võlgnevused klientidele1 588 6421 443 7821 731 373
   Muud kohustused22 32524 65526 796
   Allutatud laenud50 90050 90030 900
Kohustused kokku1 661 8661 519 3371 789 069
Omakapital156 447157 763141 770
   sh vähemusosaluse osa3 2344 1237 027
Kohustused ja omakapital kokku1 818 3131 677 1001 930 839

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group korraldab I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 16. aprillil algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/558. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 400 inimest. LHV pangateenuseid kasutab 171 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Manused


LHV Group vahearuanne 2019-Q1.pdf
Faktiraamat EST 2019-Q1.pdf
LHV Group 2019-Q1 Investoresitlus EST.pdf