Paskelbta: 2019-11-20 17:00:00 CET
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo sprendimo

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2017 metais AB „Novaturas“ dukterinės įmonės Estijoje vadovas Andree Uustal, nustačius jo galimus neteisėtus veiksmus, susijusius su neteisėtu įmonės turto pasisavinimu, buvo atšauktas iš dukterinės įmonės Estijoje valdybos nario pareigų. Atitinkamai AB „Novaturas" vadovybės sprendimu buvo inicijuotos bylos dėl neteisėto įmonės turto pasisavinimo bei žalos įmonei atlyginimo.

Estijos Harju apygardos teismas priėmė teismo sprendimą „Novatours OÜ“ naudai. Remiantis nuosprendžiu, Andree Uustal „Novatours OÜ“ turi atlyginti 231 238,93 EUR. Dalį ieškinio sumos (94 600 EUR) Andree Uustal turi sumokėti iškart po teismo sprendimo įsigaliojimo. Likusi Andree Uustal ieškinio suma (136 638,93 EUR) turi būti atlyginta su sąlyga, kad procedūros prieš kitus atsakovus FinExpo OÜ ir Rafira OÜ (juridiniai asmenys, susiję su Andree Uustal) bus nesėkmingos. 

Harju apygardos teismo sprendimas gali būti skundžiamas Talino apeliaciniam teismui per 30 dienų nuo teismo sprendimo įteikimo atsakovams. Minėtas teismo sprendimas neturės tiesioginės įtakos jokiam kitam teismo procesui tarp „Novatours OÜ“ ir Andree Uustal.

Ši byla neturi įtakos įmonės veiklai, finansinei atskaitomybei ar su klientais susijusioms veikloms. Bendrovė yra kotiruojama Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose ir visos finansinės ataskaitos yra viešai prieinamos. „Novaturas“ grupė taiko aukščiausius skaidrumo ir atsakomybės standartus savo akcininkams, darbuotojams ir visuomenei.

Tomas Staškūnas

AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt,  +370 687 10426