Offentliggjort: 2016-09-30 08:42:00 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ny afdeling USA Stabile Aktier og afdeling Udenlandske Obligationer i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har stiftet to nye afdelinger på bestyrelsesmøde den 24. august 2016 og har modtaget godkendelse fra Finanstilsynet den 20. september 2016.

Vedlagt følger fuldstændigt tegningsprospekt for Investeringsforeningen PFA Invest afdeling:

 

•                    USA Stabile Aktier

•                    Udenlandske Obligationer

 

Andele i afdelingerne udbydes til tegning fra den 4. oktober 2016 kl. 9.30 til 18. oktober 2016 kl. 16.00.

Tegning af min. 100 mio. kr. i hver afdeling er garanteret af PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Resultat af tegningen offentliggøres den 21. oktober 2016.

Nasdaq Copenhagen A/S har godkendt at andelene i begge afdelinger optages til handel den 26. oktober 2016.

Yderligere information kan findes på www.pfainvest.dk


NASDAQ nr 19 2016 Offentliggrelse af tegningsprospekt for Udenlandske Obligationer og USA Stabile Aktier.pdf
PFA Invest - Tegningsprospekt USA Stabile Aktier af 30. september 2016.pdf
PFA Invest - Tegningsprospekt Udenlandske Obligationer af 30. september 2016.pdf