English Latvian
Publicēts: 2018-05-27 20:56:35 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS “Olainfarm” Padomes kandidātu neatkarības izvērtējums

AS “Olainfarm” Padomes kandidātu neatkarības izvērtējums

AS “Olainfarm” Padomes kandidātu neatkarības izvērtējums saskaņā ar AS Nasdaq OMX Riga 2010. gadā apstiprināto “Korporatīvās pārvaldības principu un ieteikumu to ieviešanā”  3. pielikumu “Emitenta Padomes locekļu neatkarības kritēriji” (turpmāk tekstā “Kritēriji”):

  1. Signe Baldere – Sildedze- nav neatkarīgs kandidāts, pamatojoties uz 2. un 3.  Kritēriju;
  2. Irīna Maligina – nav neatkarīgs kandidāts, pamatojoties uz 1., 2., 3. un 4. Kritēriju;
  3. Milana Beļēviča – neatkarīgs kandidāts;
  4. Ivars Kalviņš – neatkarīgs kandidāts;
  5. Ivars Godmanis – neatkarīgs kandidāts;
  6. Ainārs Ozols – neatkarīgs kandidāts.

Informāciju sagatavoja:

Salvis Lapiņš
AS “Olainfarm” Valdes loceklis
Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvija, LV2114
Tel: +371 6 7013717
E-pasts: Salvis.Lapins@olainfarm.lv