Paskelbta: 2013-11-04 13:12:03 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-11-04 13:12 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 31 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 28,9201 81,6052 694,7557 437598,6602
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,3906 44,7748 95,427 150729,0148
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,4426 2067,6189 0 313070,2689
Finasta Baltic Fund 25,849 13,194321 167,388037 90795,571853

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813