Swedish
Publicerad: 2016-08-08 17:15:00 CEST
Meda AB
Börsmeddelande
Avnotering av Meda Aktiebolag (publ)
Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Meda Aktiebolag (publ) att
avnoteras
från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i aktien blir tisdagen den 23
augusti
2016.

Solna i augusti 2016

Styrelsen

Meda AB (publ)

 


08086823.pdf