English
Published: 2022-06-27 16:09:50 CEST
SEBinvest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Meddelelse om ombytningsforhold for fusion af Andelsklasse AKL Nordiske Aktier P med Andelsklasse AKL Danske Aktier P, begge i Investeringsforeningen SEBinvest

I forlængelse af meddelelser af den 22.  og 23.  marts, 26. april samt 16. juni 2022 kan det oplyses, at det faktiske ombytningsforhold for fusionerne mellem

  • AKL Nordiske Aktier P (ISIN DK0060130235) (”Ophørende andelsklasse”) og AKL Danske Aktier P (ISIN: DK0010260629) begge i Investeringsforeningen SEBinvest, med sidstnævnte som den fortsættende enhed

nu er beregnet og revideret. Ombytningsforholdet, samt de indre værdier, der er lagt til grund herfor, fremgår af tabellen nedenfor.

  ISINIndre værdi
Ophørende andelsklasse AKL Nordiske Aktier PDK0060130235 106,948889
Fortsættende andelsklasseAKL Danske Aktier PDK0010260629 138,761243
Ombytningsforhold1: 0,770740

Ombytningen til andele i den Fortsættende andelsklasse, som investorerne i den Ophørende andelsklasse vil kunne se i deres depoter den 29. juni 2022, finder sted ved en Corporate Action i Euronext Securities.

Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kan ombyttes til hele andele i den Fortsættende andelsklasse, udbetales kontant til medlemmerne, ligeledes via Euronext Securities, der tillige udsender nota vedrørende ombytningen og ombytningsforholdet til alle medlemmer i den Ophørende afdeling.

For yderligere oplysninger om fusionen henvises til den af bestyrelsen udarbejdede fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan hentes på foreningens hjemmeside, sebinvest.dk

Alternativt kan Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, kontaktes på telefon 33 28 28 28.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest