Publicēts: 2020-07-27 09:28:41 CEST
mogo
Finanšu informācija

Mogo Finance paziņo neauditētos rezultātus par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

Veiksmīga Covid-19 seku pārvarēšana - spēcīgas atkopšanās pazīmes 2020. gada pirmā pusgada beigās

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE FOKUSI

 • Ieviestie pasākumi, reaģējot uz Covid-19, izrādījās efektīvi - darbojošās valstis atgriežas normālā stāvoklī.

 

 • 2020. gada 1. pusgada samazinātie aizdevumu izsniegšnas apjomi, kopš maija mēneša sāk atkopties, bet joprojām ir zemāki salīdzinot ar izsniegšanas apjomiem pirms Covid-19 un 2019. gada 1. pusgadu.

 

 • 2020. gada 1. pusgada beigās parādu piedziņa tuvu pirms-Covid-19 līmenim  - pakāpeniski uzlabojas kopš aprīļa mēneša.

 

 • Stingrāka aizdevumi izsniegšanas procedūra un koncentrēšanās uz parādu piedziņu, rezultējās ievērojamā naudas līdzekļu apjoma pieaugumā.      

 

 • Novērojams administrācijas izmaksu samazinājums, salīdzinot ar iepriekšejo ceturksni. Darbinieku skaita samazinājums absolūtā izteiksmē peļņas vai zaudējuma pārskatā būs redzams sākot ar 2020. gada 3. ceturksni un turpmāk.

 

 • Covid-19 veicināja proaktīvu aizdevuma portfeļa optimizāciju - koncentrēšanos uz visrentablākajiem tirgiem.

                                                                       

GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI                 

 • Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi, iekļaujot ieņēmumus no ilgtermiņa nomas, auguši par 19,9%, sasniedzot EUR 42,1 miljonus (6M 2019: EUR 35,1 miljons).

 

 • EBITDA iepriekšējā gada līmenī - EUR 14,9 miljoni (6M 2019: EUR 15,0 miljoni), parādot ievērojamu noturību, neraugoties uz Covid-19 globābo pandēmiju.

 

 • Neto peļņa pirms valūtas kursa svārstībām samazinājās līdz EUR 0,2 miljoniem (6M 2019: EUR 4,6 miljoni) galvenokārt dēļ uzkrājumu pieauguma portfeļa vērtības samazinājumam.

 

 • Kopējais pašu kapitāls pieaudzis par 4,2% līdz EUR 30,0 miljoniem (31.12.2019: EUR 28,8 miljoni) pēc akcionāru papildus ieguldītā kapitāla.

 

 • Eiroobligāciju finanšu kovenanšu rādītāji atrodas drošā līmēnī virs Eiroobligāciju līgumiskajiem nosacījumiem. Kapitalizācijas rādītājs uzlabojies neraugoties uz rentabilitātes pasliktināšanos Covid-19 globālās pandēmijas seku dēļ.

 

 • Fitch apstiprina Mogo B- novērtējumu, Outlook joprojām ir negatīvs Covid-19 dēļ.

 

 

Mogo Finance izpilddirektors Modestas Sudnius komentēja:

“Kā tika gaidīts pēc 2020. gada pirmā ceturkšņa, Mogo Finance operatīvā darbība gada pirmajā pusē pagājā Covid-19 pandēmijas zīmē. Varam atzīmēt, ka mēs esam veiksmīgi pārvarējuši pandēmijas pirmo vilni. Pēc zemākā punkta sasniegšanas aprīlī, ko ietekmēja kustības ierobežošanas pasākumi, mēs redzam pazīmes, ka mūsu operacionālā darbība atgriežas normālā līmenī kopš pakāpeniskas ierobežojumu atvieglošanas maija mēnesī. Finanšu rādītājos ir novērojama uzlabošanās un mūsu parādu piedziņa jau ir sasniegusi to līmeni, kāds tas bija pirms Covid-19 pandēmijas.

Pasākumi, kurus ieviesām krīzes seku pārvarēšanai uzrāda pozitīvu rezultātu, skatoties uz naudas plūsmu. Mēs arī esam ievērojami samazinājuši savu izmaksu bāzi un nostiprinājuši savu pašu kapitālu. Pieaugums tūlītēji pieejamajos naudas līdzekļus atstāj īslaicīgu ietekmi uz procentu seguma koeficientu, to daļēji kompensē visdārgāko aizdevumu no savstarpējās kreditēšanas platformas atmaksa. Mūsu izmaksu samazināšanas pasākumu ietekme ir īpaši pamanāma, salīdzinot ar pirmo ceturksni, un tā būs novērojama arī nākamajos ceturkšņos. Mēs sagaidām, ka mūsu ieviestie taupības pasākumi un darbības optimizācija pārveidos Mogo Finance par ilgspējīgu un efektīvu organizāciju.

Ierobežojumu atvieglošanas rezultātā, ekonomikai stabilizējoties mūsu tirgos, mēs jūtamies droši, raugoties nākotnē. Kopumā mēs ātri atgūstamies no sākotnējās negatīvās ietekmes, ko izraisījusi pandēmija, bez tam mēs esam uzņēmums ar pozitīvu naudas plūsmu. Tomēr ir sagaidāms, ka ar Covid-19 saistītie izdevumi negatīvi ietekmēs EBITDA rādītāju šajā gadā. Kā nodrošinātam aizdevējam mūsu portfeļa segums ir īsti aktīvi (transportlīdzekļi), tāpēc vēl neiekasētā nauda nav uzskatāma par zaudētu.

Balstoties uz pašreizējo situāciju un turpmāku ekonomikas atgūšanos, mēs redzam arī pievilcīgas iespējas neorganiskai izaugsmei, lai stiprinātu savu pozīciju, kā vadošajai starptautiskajai lietotu automašīnu finansēšanas un nomas kompānijai. Ņemot vērā lielo pieejamo nauas līdzekļu apjomu, šādu iespēju izmantošana ir vienīgais veids, kā tūlītēji atgūt EBITDA rādītāja izaugsmi un atgriezties uz pastāvīgas rentabilitātes ceļa. Šim apgalvojumam labs pierādījums kalpo Sebo Credit SRL iegāde pēc šī pārskata perioda beigām, kas ievērojami stiprina Mogo Finance bilanci ar savu rentablo darbību.”

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā ir pieejams šeit: https://mogo.finance/investment/results-and-reports/.

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu šos rezultātus, ir paredzēts 2020. gada 29. jūlijā, plkst. 16:00 CET.

 

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/2298313

 

Konferences zvana prezentācija būs pieejama šeit 2020. gada 29. jūlijā, plkst. 09:00 CET.

 

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

Mogo Finance

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

 

 

Par Mogo Finance:

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā.  Mogo izmanto brīvu tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanā, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo. Mogo Finance ir izvērsis savu darbību 17 valstīs, izsniedzot aizdevumos vairāk nekā EUR 560 miljonus un apkalpo vairāk nekā EUR 176 miljonu finanšu līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli. Mogo piedāvā saviem klientiem nodrošinātos aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanas procesu ērtu un pieejamu gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētas ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.

 

Mogo Finance piedāvā savus produktus, izmantojot savu filiāļu tīklu un vairāk nekā 2 000 sadarbības partnerus visās valstīs, kā arī tiešsaistē.  Diversificēti produktu izplatīšanas kanāli padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā.  Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un veic saimniecisko darbību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Ziemeļmaķedonijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kenijā un Ugandā.

www.mogofinance.com

 

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

 

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

 

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

 

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma

 

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

 

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partn


Report_1H_2020_LAT.pdf