Offentliggjort: 2021-06-15 08:30:00 CEST
Vestjysk Bank A/S
Købstilbud

Offentliggørelse af Bestyrelsens redegørelse vedrørende pligtmæssigt overtagelsestilbud fremsat 7. juni. 2021

Som meddelt i selskabsmeddelelse af 7. juni 2021 har Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank ("AL") fremsat et pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Vestjysk Bank A/S ("Vestjysk Bank") på kr. 3,45 pr. aktie.

I henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud har bestyrelsen i Vestjysk Bank vurderet købstilbuddet fra AL. Bestyrelsens redegørelse er vedhæftet denne selskabsmeddelelse og udgør en integreret del af denne selskabsmeddelelse.

Følgende konklusion fremgår af bestyrelsens redegørelse:

"Bestyrelsen kan ikke anbefale, at Aktionærerne accepterer Overtagelsestilbuddet.

Bestyrelsens anbefaling er baseret på en samlet vurdering af alle omstændigheder, herunder bestyrelsens vurdering af fordele og ulemper for Aktionærerne forbundet med Overtagelsestilbuddet.

Det er Bestyrelsens opfattelse, at Tilbudskursen ikke repræsenterer en fra et finansielt synspunkt attraktiv tilbudspris i et offentligt købstilbud. Tilbudskursen er fastlagt med udgangspunkt i den kurs, som Tilbudsgiver har betalt for aktier erhvervet fra AP Pension Livsforsikringsselskab og Nykredit Realkredit A/S i henhold til overdragelsesaftaler af 24. marts 2021.

Bestyrelsens anbefaling understøttes af en fairness opinion, som Bestyrelsen har indhentet fra sin finansielle rådgiver, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen gør supplerende Aktionærerne opmærksomme på følgende:

Tilbudskursen giver Aktionærerne mulighed for at afhænde deres Aktier til en pris, som ikke nødvendigvis vil kunne opnås, hvis kursen på Aktierne falder efter udløbet af Tilbudsperioden, som følge af forhold som er eller ikke er relaterede til Vestjysk Bank.

Tilbudsgiver vil, så længe Tilbudsgivers ejerandel i Selskabet fortsætter med at være mindst 1/3 af alle Aktier og stemmerettigheder, kunne øge sin ejerandel i Selskabet efter afslutningen af Tilbudsperioden, uden at Tilbudsgiver bliver forpligtet til at fremsætte et nyt købstilbud til Aktionærerne.

Ovenstående konklusion skal læses i sammenhæng med den samlede redegørelse."

Bestyrelsens redegørelse er også offentliggjort på Vestjysk Bank's hjemmeside.


Vestjysk Bank A/S


Bestyrelsen

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Vedhæftet filVJB -Bestyrelsesredegrelse.pdf