English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-07 15:55:52 CEST
INVL Baltic Real Estate
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl INVL Baltic Real Estate siūlymo patvirtinti naujos redakcijos įstatų projektą, sudaryti stebėtojų tarybą, sumažinti įstatinį kapitalą bei skirti dividendus už 2020 metus

INVL Baltic Real Estate (toliau – „Bendrovė“) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management" vardu (toliau – „Valdymo įmonė“), priėmė sprendimą siūlyti 2021 m. balandžio 29 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai skyrimui už 2020 metus (bendra dividendams skiriama suma už 2020 m. sudarys 1 mln. EUR).

Taip pat Bendrovės Investicinis komitetas siūlo Bendrovės akcininkams eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu pritarti Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimui, siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus INVL Baltic Real Estate įsigytas 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų bei pritarti stebėtojų tarybos įsteigimui. Siekiant įgyvendinti šiuos pakeitimus, 2021 m. balandžio 7 d. Bendrovės Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės vardu, priėmė sprendimą siūlyti 2021 m. balandžio 29 d. vyksiančiam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti Bendrovės įstatų pakeitimams bei patvirtinti naują įstatų redakcijos projektą. Įstatai būtų pakeisti gavus Lietuvos banko pritarimą įstatų pakeitimams.

Be to, 2021 m. balandžio 29 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui siūloma pritarti pagrindinėms sąlygoms, vadovaujantis kuriomis bus vykdomas Bendrovės savų akcijų supirkimas.

Papildoma informacija:

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ siūlo akcininkams už 2020 m. išmokėti 1 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro. Šį ir kitus sprendimus siūloma priimti bendrovės sušauktame visuotiniame akcininkų susirinkime 2021 m. balandžio 29 d.

„Tiek dėl praėjusių metų sėkmingai įgyvendintų pardavimo sandorių, tiek dėl sėkmingų turto pertvarkų dar kartą įrodėme, kad gebame kurti reikšmingą turto vertės augimą, o savo investuotojams – ilgalaikę grąžą. Bendrovė yra sukaupusi laisvų lėšų, leidžiančių išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje 0,09 euro numatytus dividendus“, – sakė „INVL Baltic Real Estate“ investicinio komiteto narys Vytautas Bakšinskas.

Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo, teisę juos gauti turės asmenys, kurie šių metų gegužės 13 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai. Pagal 2021 m. balandžio 7 dienos akcijos kainą dividendų pajamingumas sudaro 5 proc.

Taip pat susirinkimo metu bus siūloma pritarti savų akcijų įsigijimo tvarkai ir iš nepaskirstytojo pelno perkelti į rezervą savų akcijų įsigijimui 4,3 mln. eurų.

V. Bakšinsko teigimu, teise supirkti savo akcijas bus naudojamasi tuo atveju, kai akcijos kaina rinkoje bus mažesnė už grynųjų aktyvų vertę (GAV). Tai suteiks akcininkams papildomų likvidumo galimybių, o „INVL Baltic Real Estate” įsigijus akcijų pigiau nei GAV, likusių akcijų vertė turėtų išaugti.

Siūloma nustatyti maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą – paskutinę paskelbtą „INVL Baltic Real Estate“ grynųjų aktyvų vertę vienai akcijai, minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą – 1,45 euro. Siūlomas maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra „INVL Baltic Real Estate“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

Siekiant anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus „INVL Baltic Real Estate“ įsigytus 5 088 586 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, pateiktas siūlymas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 19,1 mln. eurų iki 11,7 mln. eurų, anuliuojant akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu taip pat bus siūloma pritarti sprendimui sudaryti „INVL Baltic Real Estate“ stebėtojų tarybą, kurios nariais siūlomi Raimondas Rajeckas, „Invalda INVL“ vyriausiasis finansininkas, Audrius Matikiūnas, „INVL Asset Management“ Teisės ir produktų valdymo komandos vadovas ir Eglė Surplienė, „Gerovės valdymas“, gerovės valdytoja, turinti daugiau kaip 25 metų patirtį Lietuvos finansų rinkoje.

Stebėtojų tarybos nariai galės pradėti eiti savo pareigas, kai Lietuvos bankas pritars jų kandidatūroms.

Audituotais duomenimis, „INVL Baltic Real Estate“ per 2020 metus uždirbo 5,42 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno arba beveik 2 kartus mažiau nei 2019 metais. Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė 2020 metų pabaigoje siekė 28,87 mln. eurų arba 2,21 euro akcijai ir, lyginant su 2019 m. pabaiga, padidėjo 12,2 proc. (įvertinus ir išmokėtus dividendus).

„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Senamiestyje Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje, taip pat „Dommo business park“ gamybos, sandėliavimo ir biuro patalpų kompleksą šalia Rygos aplinkkelio. Bendrovės objektų užimtumas metų pabaigoje siekė nuo 72 iki 100 proc.

„INVL Baltic Real Estate“ šiuo metu valdomo turto plotas yra 26 tūkst. kv. m., vertė – 24,13  mln. eurų.

Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas aukščiausių stabilią grąžą uždirbančių nekilnojamojo turto fondų Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com