Paskelbta: 2021-04-08 22:55:59 CEST
Invalda INVL
Pranešimas apie esminį įvykį

Audituoti AB „Invalda INVL“ grupės 2020 m. rezultatai


Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2020 m. pabaigoje buvo 83,2 mln. eurų arba 7,11 euro akcijai ir, lyginant su 2019 m. pabaiga, padidėjo beveik 6 proc (įvertinus ir išmokėtus 9,3 mln. dividendus akcininkams). Per praėjusius metus „Invaldos INVL“ uždirbtas grynasis pelnas siekė 5,3 mln. eurų.

Grupės įmonių valdomo 240 tūkst. klientų turto vertė 2020 m. pabaigoje siekė 1,25 mlrd. eurų ir per metus padidėjo beveik 20 proc., metų eigoje bendras uždirbtas klientų rezultatas buvo 52,5 mln. eurų.

Turto valdymo verslas

2020 metai buvo nuosaikiai geri investuojantiems su „Invalda INVL“, nepaisant to, kad pasaulio ir regiono ekonomika įžengė į iššūkių ir neapibrėžtumo periodą. Šis laikotarpis tęsiasi, darydamas reikšmingą įtaką verslo aplinkai ir atskiroms veiklos sritims, iššaukdamas ir skatindamas pokyčius.

„Skyrėme ir skirsime daug dėmesio tam, kad mūsų valdomos investicijos ir verslas būtų maksimaliai atsparūs galimai neigiamai vykstančių procesų įtakai. Visgi, pagrindinis prioritetas – įvertinti ir pasinaudoti esamomis aplinkybėmis bei prisiderinti prie vykstančių pokyčių, kad mums savo lėšas patikėjusių žmonių investicijų vertė toliau didėtų, o sritys ir kompanijos, kur mes aktyviai veikiame, augtų, stiprėtų ir visiškai atitiktų besikeičiančio pasaulio poreikius“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.

Valdomi pensijų fondai didino savo portfelius, didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo dvi dideles įmones, sėkmingai startavo „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondas II“ ir pirmas į pasaulinio lygio valdytojo įsteigtą nuvertėjusių skolų fondą investuojantis subfondas „INVL Partner Global Distressed Debt Fund I“. „INVL Baltic Real Estate“ fondas įgyvendino du sėkmingus pardavimo sandorius, dar kartą parodydamas, kad įmonė savo investuotojams geba kurti aukštą ilgalaikę grąžą iš nekilnojamojo turto veiklos.

„Invaldos INVL“ pajamos iš turto valdymo verslo 2020 m. siekė 12,36 mln. eurų ir uždirbta 1,8 mln. eurų. Bendrovės strateginio turto valdymo verslo vertė, finansinėje atskaitomybėje apskaitoma nuosavybės metodu, 2020 metų pabaigoje buvo 13,9 mln. eurų.

Investicijos

Didžiausią įtaką „Invaldos INVL“ rezultatui, kaip įprastai, turėjo investicinio portfelio vertės pokyčiai ir pajamos iš jo, iš kurių 2020 m. bendrovė uždirbo 4,1 mln. eurų, o nuosavo investicinio portfelio vertė, apskaitoma rinkos verte, metų pabaigai sudarė 70,4  mln. eurų.

Pasak D. Šulnio, praėjusiais metais nebuvo esminių pokyčių „Invaldos INVL“ investicinio portfelio sudėtyje, toliau kryptingai buvo didinamos investicijos į ir INVL klientams siūlomus produktus, tuo siekiant didinti investuotojų ir valdytojo interesų bendrumą.

„Vadovaudamiesi mūsų investuotojų poreikiais ir lūkesčiais, nuosekliai ir disciplinuotai valdome mums patikėtą turtą bei investuojame. Kuriame naujus produktus, plečiame savo klientų ratą bei, kaip visada, turime daug planų ir idėjų tolimesniam verslo augimui ir tobulinimui. Tikime, kad gebėsime tinkamai įvertinti rinkose vykstančius procesus ir pokyčius, proaktyviai reaguoti į juos, išsaugodami tvarumą ir pamatuotai pasinaudodami atsirandančiomis galimybėmis“, – sakė „Invaldos INVL“ prezidentas.

Paskelbti audituoti bendrovės rezultatai bus tvirtinami kasmetiniame visuotiniame akcininkų susirinkime šių metų balandžio 30 dieną.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com


PriedaiPagrindiniai duomenys_Invalda INVL_2020.pdf
_Invalda INVL_2020 m Metine Informacija_.pdf