Publicēts: 2019-05-03 07:58:04 CEST
Frigate
Ārkārtas akcionāru sapulces protokols

Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. aprīlī pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu pamatkapitāla palielināšanas noteikumos

Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulce bija sasaukta 2019. gada 30. aprīlī, visiem akcionāriem 2019. gada 29. aprīlī savstarpēji vienojoties neiekļaut jautājumu par grozījumu izdarīšanu 2019. gada 15. aprīlī apstiprinātajos Frigate AS pamatkapitāla palielināšanas noteikumos 2019. gada 29. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē, bet šī jautājuma izlemšanai pasludināt pārtraukumu līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Pēc apspriešanās un precizētas pamatkapitāla palielināšanas noteikumu versijas sagatavošanas, Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 30. aprīlī tika pieņemts lēmums izdarīt grozījumus 2019. gada 15. aprīlī apstiprinātajos Frigate AS pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.

Frigate AS pamatkapitāla palielināšanas noteikumi, kas ir apstiprināti ar ārkārtas akcionāru sapulces 15.04.2019. lēmumu un precizēti ar ārkārtas akcionāru sapulces 30.04.2019. lēmumu, ir pieejami pielikumā (latviešu valodā).

Frigate AS valde

 

Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

Frigate AS sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga@auditadvice.lv
         Telefons: +371 67333228


Frigate_Pamatkapitala_palielinasanas_noteikumi_preciz.pdf