Paskelbta: 2015-09-10 08:39:43 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. rugpjūčio mėnesį

2015 m. rugpjūčio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6,5 mln. EUR arba 18% mažesni negu 2014 m. rugpjūčio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 54 mln. EUR arba 27% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102