Paskelbta: 2014-04-09 19:19:32 CEST
Pieno Zvaigzdes
Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Pieno žvaigždės" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2014-04-09 19:19 CEST -- AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio mėn. 29 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Detali informacija apie šaukiamą susirinkimą ir sprendimų projektai pridedami.

 

Finansų direktorius

Audrius Statulevičius

(5) 246 1419


Pieno zvaigzdes 2013 LT IFRS_final.pdf
2014 04 29 informacija apie VAS.pdf
2014 04 29 VAS sprendimu projektai.pdf
2014 04 29 VAS bendrasis balsavimo biuletenis.pdf