Publicēts: 2021-09-09 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

Paziņojums par izmaiņām akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Revīzijas komitejas sastāvā

Akciju sabiedrībā "Latvijas Gāze" ir saņemts Revīzijas komitejas locekles Anitas Kaņepas paziņojums par Revīzijas komitejas locekles amata atstāšanu ar 2021. gada 01. oktobri.