Paskelbta: 2021-03-05 07:55:00 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį su UAB „EPSO-G“

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. kovo 4 d. su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“ sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį.

Sutarties maksimali kaina (be PVM) – 425 000 Eur, sutarties vykdymo terminas – 36 mėn.

2021 m. vasario 22 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas konstatavo, kad valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandoris atitinka rinkos sąlygas, yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgu.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu