Offentliggjort: 2014-05-05 14:37:29 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ændringer som følge af de vedtægtsændringer der blev vedtaget på generalforsamlingen og godkendt af Finanstilsynet den 1. maj 2014.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


OMX nr 12 2013 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest_Fuldstndigt prospekt af 5-5-2014.pdf