Publicerad: 2017-06-30 12:00:00 CEST
Formpipe Software AB
Totalt antal rösträtter och kapital

Ökat antal aktier i Formpipe

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2014/2017 i Formpipe Software AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 599 417 stycken och aktiekapitalet ökat med 59 941,70 kronor.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 51 873 025 stycken och Bolagets aktiekapital till 5 187 302,50 kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

 

_______________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 30 juni 2017 kl 12.00

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.


press_2017_06_30.pdf