Offentliggjort: 2015-04-01 10:14:13 CEST
PFA Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling:

 

Mandag den 20. april 2015, kl. 16.00 

hos PFA

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

 

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet denne meddelelse. Dagsorden med fuldstændige forslag fremsat af bestyrelsen er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk .

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via investorportalen på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningens kontor.

Tilmeldingen skal være registreret senest den 16. april 2015.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 13. april 2015 og er noteret på navn i foreningens bøger.

Hvis du ikke deltager i generalforsamlingen, har du ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig eller give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på dine vegne. Dette gøres via investorportalen på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk .

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen PFA Invest


OMX nr 5 2015 Indkaldelse til ordinr generalforsamling inkl Dagsorden.pdf