Paskelbta: 2021-07-08 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų birželio mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. birželio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,6 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų birželio mėn., yra 0,2 mln. eurų arba 8,3 proc. didesnės. Šiam rezultatui birželio mėnesį įtakos turėjo vienkartinis veiksnys – šviesių naftos produktų likučių pardavimas. Naftos terminalų 2021 m. šešių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 10,8 mln. eurų ir yra 33,3 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. birželio mėn. pardavimo pajamos yra 3,0 mln. eurų (2020 m. birželio mėn. – 3,6 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. šešių mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 19 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo tiek mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, tiek 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. birželio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų birželio mėn., išliko tokiame pačiame lygyje. Komercinės SGD veiklos tiek 2021 m., tiek 2020 m. šešių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,4 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-birželio mėn. pardavimo pajamos sudaro 30,1 mln. eurų ir yra 24,2 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (39,7 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 BirželisSausis-birželis
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla2,62,48,3%10,816,2-33,3%
SGD terminalo veikla3,03,6-16,7%17,922,1-19,0%
Komercinė SGD veikla0,20,20%1,41,40%
Iš viso5,86,2-6,5%30,139,7-24,2%

Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, tel. +370 686 16276