English Lithuanian
Paskelbta: 2020-12-03 08:14:45 CET
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie priimtus valdybos sprendimus

Kauno r., 2020-12-03 08:14 CET --

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), informuoja apie 2020 m. gruodžio 3 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtus sprendimus.

 

Bendrovės valdyba posėdyje priėmė šiuos sprendimus:
1.             Nustatyti ir patvirtinti Bendrovės išleidžiamų obligacijų išleidimo galutines sąlygas.
2.             Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės vadovą Bendrovės vardu pasirašyti visus reikalingus obligacijų išleidimo dokumentus ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.
  PRIDEDAMA:
1.            Bendrovės valdybos sprendimai.

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


Valdybos sprendimai - Decisions of the Management Board.pdf