English Latvian
Publicēts: 2024-05-15 17:39:27 CEST
SAF Tehnika
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2023./2024. finanšu gada 3.ceturksni un 9 mēnešiem

2023./2024. finanšu gada trešā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 6.8 miljoni EUR, kas ir par 3 % vairāk kā 2022./2023. finanšu gada trešajā ceturksnī. Trešo ceturksni Grupa beigusi ar zaudējumiem 942 tūkstošu EUR apmērā (neauditēta). Konsolidētais neauditētais 2023./2024. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir zaudējumi 1.89 miljonu EUR apmērā

Rīga, 2024-05-15 17:39 CEST --  

Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 59% jeb 4 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums samazinājies par 14%.

Eiropas valstu reģiona apgrozījums sastāda 37 % jeb 2.5 miljoni EUR, kas ir par 58% vairāk kā iepriekšējā finanšu gada 3.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni ir samazinājies un veido 4 % no kopējā ceturkšņa apgrozījuma (jeb 260 tūkstošus EUR).

Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 75 valstīs.

Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus un Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.

2023./2024.  finanšu gada 3. ceturksni Grupa beidza ar zaudējumiem 942 tūkstoši EUR apmērā (neauditēti). Konsolidētais neauditētais 2023./2024. finanšu gada 9 mēnešu rezultāts ir zaudējumi 1.89 miljoni EUR apmērā. Grupas iepriekšējā – 2022./2023. finanšu gada 9 mēnešu peļņa  – bija 2.59 miljoni EUR.

Tā kā Grupas darbību ilgstoši ietekmēja Pasaulē valdošais dažādu elektronikas komponenšu deficīts, iepriekšējo periodu laikā uzņēmums uzkrāja materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumu, nodrošinot īsus piegādes termiņus. Ievērojot piesardzības principu, kopējais uzkrājumu apjoms lēnas aprites krājumiem (salīdzinot ar apjomu iepriekšējā finanšu gada beigās)  finanšu gada 9 mēnešos pieaudzis par 1.6 miljoniem EUR (pārskata ceturksnī pieaudzis par 500 tūkstošiem EUR). Un kopā sastāda 4.8 miljonus EUR.

Finanšu gada 3.ceturksnī 119 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.

Mātes Sabiedrība turpina kredītlīnijas līgumu ar Luminor Bank AS par kopējo summu EUR 4.95 miljoni EUR, atskaites perioda beigās kredītlīnijas izmantojums bija 463 tūkstoši EUR.

Lai arī karadarbība Ukrainā nerada tiešu ietekmi uz Grupas darbību, turpinās kopējā biznesa vides nenoteiktība. Grupa turpina sekot iespējamām izmaksu pieauguma prognozēm, un vērtē potenciālos riskus. Regulāri pārskatot iepirkumu apjomus un termiņus, uzņēmums arvien turpina nodrošināt materiālās rezerves, lai spētu izpildīt lielāko daļu pasūtījumus īsos piegādes termiņos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām - mikroviļņu radio, spektra analizatoriem un lietu internetu (IoT). 

Grupa turpina aktīvi pētīt tirgu, problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas un radītu prototipus nākošās paaudzes tehnoloģijām. Paralēli Grupa attīsta arī IoT segmenta risinājumus biznesa un patērētāju segmentos, lai diversificētu, radītu augstāku pievienoto vērtību SAF Tehnika produktu klāstam kā arī palielinātu Grupas ieņēmumus. Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. 

Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi: “SAF North America”, kurš darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu, un “SAF Tehnika Asia PTE”, Singapūrā.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
         zane.jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com

 


9M FY23_24_SAF_results LV.pdf