English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-13 16:29:13 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ informacija eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2021 m. balandžio 30 d. pateikia audituotą 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą, metinį pranešimą, pelno (nuostolių) paskirstymo  projektą.

Bendrovės akcininkai kviečiami dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei (adresu Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva) tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, nes dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje besitęsiančio karantino susirinkimo dieną, įprastas posėdis susirinkimo vietoje nebus rengiamas.  Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

AB „Snaigė“ audituotais konsoliduotais duomenimis per 2020 metus  pasiekė 29 mln. EUR apyvartą, t.y. 9 proc. mažiau nei 2019 metais. 

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, didžiausią įtaką pardavimų mažėjimui turėjo pirmasis karantinas.  „Dėl pavasarį įvestų apribojimų porą mėnesių bendrovės gamykla Alytuje buvo priversta dirbti nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose,“ – teigė M. Sologubas. „- Strigo ir tiekimas, nes daugelis mūsų tiekėjų buvo pandemijos paveiktose šalyse.“

Tačiau trečiąjį ketvirtį bendrovės pardavimai jau siekė 2019 metų trečiojo ketvirčio lygį. O ketvirtąjį, palyginus su 2019 m. – viršijo 12 proc. Tačiau to neužteko pavasarį patirtiems praradimams padengti.
Pasak M. Sologubo karantino kontekste buitiniai šaldytuvai ir ypač – šaldikliai buvo itin paklausūs. Daugelyje šalių jų poreikis išaugo beveik 50 proc. Suprantama, karantino metu žmonės norėjo sandėliuoti maisto produktus ilgesniam laikui.

Bendrovės audituota konsoliduota EBITDA 2020 m. pasiekė 2,7 mln. EUR.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, EBITDA augimą sąlygojo keletas veiksnių – pelningesni, nors ir mažesni pardavimai, vidinė fiksuotų kaštų taupymo programa bei gauta valstybinė kompensacija už prastovas.

Nepaisant nepalankių pandemijos įtakotų aplinkybių, AB SNAIGĖ įgyvendino ilgai puoselėtus planus ir pradėjo serijinę profesionalios šaldymo technikos gamybą. Bendrovė pradėjo gaminti „SNAIGĖJE“ kurtus šaldymo ir vėsinimo agregatus, išplėtė vitrininių  ir sandėliavimo šaldytuvų gamą. Paskutinį praeitų metų ketvirtį sėkmingai adaptavo savo vitrininius šaldytuvus vaistinėms ir kitoms medicininėms įstaigoms. Tokie šaldytuvai iškeliavo į Lietuvos bei kitų šalių ligonines bei poliklinikas.
AB „SNAIGĖS“ profesionalios įrangos dalis bendrame bendrovės portfelyje sudaro beveik 20  proc.

AB „Snaigė“  2020 m.  savo produkciją eksportavo į beveik 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalių.  Eksportas sudarė 84 proc. visos Bendrovės apyvartos.  Didžiausios Bendrovės užsienio pardavimų rinkos buvo Ukraina (19 proc.), Vokietija (16 proc.), Čekija (8 proc.), Prancūzija (5 proc.), Austrija (4 proc.).  Bendrovės eksportas sudarė 89 proc. visos apyvartos.

AB „Snaigė“ generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206


PriedaiAB Snaige finansiniu ataskaitu rinkinys_Auditoriaus isvada_Metinis pranesimas_Socialines atsakomybes ataskaita uz 2020 m.pdf
2020 m. pelno_nuostolio paskirstymo projektas_project of ditribution of profit_loss 2020 year.pdf
VAS balsavimo rastu biuletenis_Common voting_paper_2021_04_30.pdf