Published: 2019-08-16 10:57:01 CEST
Baltika
Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes

Oluliste osaluste muutused

AS Baltika teavitab järgmistest olulise osaluse muutustest: seoses aktsiakapitali suurendamise kandmisega äriregistrisse 13.08.2019 suurenes KJK Fund Sicav-SIF (ING LUXEMBOURG S.A. AIF ACCOUNT kontol) osalus AS-is Baltika 89,69 protsendini ja E. Miroglio Finance S.A. (Clearstream Banking Luxembourg S.A. kontol) osalus vähenes AS-is Baltika 1,97 protsendini.

Lähtuvalt Väärtpaberituru seaduse §-st 186 on börsiemitendil kohustus teavitada börsi olulise osaluse muutumisest.

KJK Fund SICAV-SIF teavitas 16.08.2019 avaldatud börsiteates enda kavatsusest teha ülevõtmispakkumine kõikide AS Baltika aktsiate omandamiseks.

 

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com