Paskelbta: 2012-02-15 17:00:00 CET
City Service SE
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „City Service“ dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ naujos emisijos akcijų įregistravimo

Vilnius, Lietuva, 2012-02-15 17:00 CET -- 2012 m. vasario 15 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ (kodas 300883806) padidintas įstatinis kapitalas. Bendrovė nuosavybės teise įgijo visas UAB „City Service LT“ naujai išleistas akcijas ir valdo 100% UAB „City Service LT“ akcijų.

UAB „City Service LT“ įstatinis kapitalas buvo padidintas po to kai Bendrovė perleido komercinio nekilnojamojo turto administravimo bei pastatų techninės priežiūros veiklą UAB „City Service LT“. Bendrovės veikla perleista įgyvendinant valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą, kuriuo nutarta, jog Bendrovė vykdys veiklą išimtinai kaip kontroliuojančioji įmonė, valdanti pastatų administravimo, priežiūros, atliekų tvarkymo veiklomis užsiimančias bendroves Lietuvoje bei užsienio šalyse. Toliau įgyvendinant sprendimą, antruoju etapu UAB „City Service LT“ bus perleidžiamos Lietuvoje registruotų bendrovių, kurios vykdo daugiabučių namų administravimą ir kitas su administravimu susijusias veiklas, akcijos.

         Vilius Mackonis,
         atstovas ryšiams su visuomene
         +370 5 239 4900