Published: 2019-04-09 13:07:43 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”

Reģ. Nr. 40003030454

2019.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

lēmumu projekti

 

 

1. Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.

 

2. Padomes ziņojums.

Apstiprināt Padomes ziņojumu.

 

3. Par 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2018.gada pārskatu.

 

4.Par pašu kapitālu.

Pieņemt zināšanai informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to,  vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.

 

5. Par zvērinātu revidentu 2019. gadam.

            Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2019.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 181) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN.

 

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

 

 

Kontaktpersona

Dace Lāma

Tel.: +371 67371739

e-pasts: rar@as-rar.lv