Danish
Offentliggjort: 2022-08-29 17:26:58 CEST
Investeringsforeningen PortfolioManager
Halvårsrapport

Halvårsrapport for 2022

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PortfolioManager har på et bestyrelsesmøde d.d. godkendt foreningens halvårsrapport for 2022.

Halvårsrapporten er vedhæftet og kan findes på foreningens hjemmeside www.portfoliomanager.dk under dokumenter.

Prospektet for Investeringsforeningen PortfolioManager og dokumenter med central investorinformation er desuden blevet opdateret i forbindelse med offentliggørelse af foreningens halvårsrapport for 2022. Det opdaterede prospekt samt dokumenter med central investorinformation kan findes på foreningens hjemmeside www.portfoliomanager.dk.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Nina Trolle Boldt

Adm. direktør

Vedhæftet filIF PM - Halvarsrapport 2022 - Final.pdf