Avaldatud: 2019-02-12 10:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2019. aasta finantsplaan ja viieaastane finantsprognoos

AS LHV Group avalikustab käesoleva aasta finantsplaani. Finantsplaani järgi kasvavad grupi tulud 2019. aastal 5% ja konsolideeritud puhaskasum 1%. Erinevalt 2018. aastast ei prognoosi LHV tänavuseks suuri ühekordseid tulusid, kuid see-eest korralikku tavaäri kasvu.

2019. aastaks prognoosib LHV laenuportfelli suurenemist 29% ning konsolideeritud hoiuste kasvu 31% võrra. Hallatavate fondide mahu kasvuks prognoosib LHV 16%. LHV Groupi käesoleva aasta maksude-eelse kasumi prognoos on 32,4 miljonit eurot (+5% võrreldes 2018. aastaga). 

VõtmenäitajadFP20192018
Laenud (mln eurot)1181919+29%
Hoiused (mln eurot)18631422+31%
Fondide maht (mln eurot)14071214+16%
Kulu/tulu suhe49,8%48,3%+1,6 pp
ROE (tulumaksueelne; omanike osa)18,3%20,9%-2,6 pp
Kapitali adekvaatsus19,0%19,4%-0,4 pp


LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jätkab 2019. aastal kiire kasvuga. Finantsplaani kohaselt suurenevad laenud 262, hoiused 441  ning fondide mahud 193 miljoni euro võrra. Ootame 2019. aastast tugevat kliendibaasi kasvu ning klientide aktiivsuse suurenemist.

2019. aastal kasvab grupi kasum võrreldes 2018. aastaga 0,2 miljoni euro võrra, kuid võrdlusbaasina sisaldas möödunud aasta mitmeid ühekordseid tulusid, mida ei ole järgnevatesse aastatesse prognoositud. Seejuures suurendas eelmise aasta kasumit Mokilizingase müügist teenitud 2,9 miljonit eurot, samuti on võrreldes eelmise aastaga prognoositud institutsionaalse panganduse tulusid  1,5 miljoni euro võrra madalamana ning tulenevalt pensionifondide kahanevatest tasumääradest LHV Varahalduse maksude-eelse kasumi vähenemist summas 0,8 miljonit eurot. Kuludest on suurenemas terve aasta eest arvestatav avansiline tulumaks, mida 2018. aastal arvestati ainult kolme viimase kvartali eest, ning allutatud võlakirjade mahu suurenemisega seotud intressikulu. Jättes eelmainitud suuresti erakorralised tegurid kõrvale, suureneb LHV ülejäänud äritegevusega seotud kasum suurusjärgus 7 miljonit eurot. Viimane on kõige olulisem näitaja hindamaks LHV äritegevuse sisulist ja pikaajalist kasvu.

2019. aasta peamisteks tegevusteks on kliendibaasi kasvatamine ning aktiveerimine. Soovime kõnetada kasvavat hulka kliente, kellele läheb korda Eesti kapitali olulisuse suurendamine kohalike finantsteenuste pakkumisel. Teisalt oleme kujunenud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks, meie Ühendkuningriigi ärisuund on kasumlik.

Eestis oleme nähtavad suuremates linnades, väljastades kodulaenusid ning lisades aasta jooksul uusi sularahaautomaate. Keskendume aktiivsetele ja elektroonilisi kanaleid esikohale seadvatele klientidele, senisest enam paneme rõhku noortele. Soovime arveldavat klienti, kelle palk laekub LHVsse ning kes kasutab igapäevaste rahaasjade ajamiseks LHV pangakaarti.

Ettevõtete puhul keskendume laenuportfelli kasvatamisele ning kaubanduse finantseerimise osakaalu suurendamisele. Keskendume klientidele, kellele on oluline nende äritegevuse sisuline mõistmine ning sellel põhinev finantseerimise struktuur. Jätkame üheastmelise otsustustasemega, mis tähendab kõigi otsuste tegemist kohapeal, kiirelt ja paindlikult.

Finantsvahendajate ärisuunal jätkame tooteportfelli täiendamisega. Pärast reaalajas naelamaksete süsteemiga liitumist on LHV üks esimesi panku maailmas, mis suudab pakkuda nii reaalajas euro- kui ka naelamakseid. Jätkame kontode, maksete, kaardimaksete vastuvõtmise, laenude ja valuutateenuse pakkumisega. Kliendibaasi kasvatamisel jätkame kliendipõhiste lahenduste pakkumist.

Pensionifondides on esikohal klientidele parima tootluse saavutamine. Oleme muutmas oma investeerimisstrateegiat, keskendudes senisest enam börsiväliste erakapitali investeeringute leidmisele. Seda soodustab eelmise aasta lõpus vastu võetud uus pensionifondide regulatsioon, mis on suurendamas investeerimisstrateegiate valikut ning ühildab pensionikoguja, riigi ja fondivalitseja motivatsiooni, lubades edukustasu võtta ainult korraliku aastatootluse saavutamisel. Oma finantsplaanis oleme edukustasu prognoosinud alates 2020. aastast, kuivõrd 2019. aasta septembrist rakenduva edukustasu prognoosimine on oma lühiajalise perioodi tõttu käesolevaks aastaks keeruline, kuna täpselt tuleks ennustada mõlemat muutujat – nii aasta viimase nelja kuu fondide tootlust kui ka võrdlusindeksina sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutust."


Pikk prognoos – järgmised 5 aastat

Ühtlasi avalikustab AS LHV Group järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi kohaselt kasvavad grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt 20%, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 11% aastas. Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 2023. aastaks 74 miljoni euroni.

VõtmenäitajadFP2019FP2020FP2021FP2022FP2023
Maksude-eelne kasum32,442,454,867,086,7
Laenud11811448178620942409
Hoiused18632195256129513313
Fondide maht14071663194622612609
Kulu/tulu suhe49,8%45,8%42,5%40,0%36,2%
ROE (maksueelne; omanike osa)18,3%20,8%22,8%23,5%25,4%
Kapitali adekvaatsus19,0%18,9%19,1%19,3%20,0%

* Ärimahud toodud miljonites eurodes


LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Viie aasta finantsprognoose oleme koostanud pidevalt, kuid avalikustame prognoosi teist aastat. Anname endale aru, et viie aasta jooksul võib ettevõte või seda mõjutav keskkond palju muutuda, kuid avalikustamise osas annab kindluse, et seni oleme reeglina suutnud oma prognoose ületada. Eelkõige aga annab pikaajalise prognoosi avalikustamine investoritele aimu, kuidas ja millisena näeme pikaajalisi trende ja tulemusi.

Viie aasta finantsprognoosi üheks eelduseks on mõõduka majanduskasvu jätkumine. Majandustsükli pöördumise prognoosimata jätmine ei tähenda riskidega mittearvestamist. Meie krediidiotsused ja erinevad stressitestid võtavad pidevalt arvesse järske stressistsenaariumeid, samamoodi arvestame nende võimalike mõjudega kapitalipuhvreid määrates. Muudest peamistest eeldustest saab esile tuua ärimahtude kasvu, finantsvahendajate ärisuuna osakaalu suurenemist, euribori tõusu vastavalt turu prognoosidele, dividendipoliitika püsimise, avansilise tulumaksu mõju ja Varahalduse edukustasu saavutamise alates 2020. aastast. Varahalduse tulude arvestamisel on oluline rõhutada, et edukustasu hakkame tulevikus kajastama aasta lõpus, kui on piisav kindlus edukustasu aastapõhiseks saavutamiseks.

Kui eraldi välja tuua selgemini eristatava kolme aasta prognoosi, siis selle aja jooksul kasvavad laenude ja hoiuste mahud kahekordseks ning fondide maht suureneb poolteist korda. Neljandal ja viiendal aastal on prognoositud kolme aasta trendi hoidmist.  

Järgmise viie aasta tulumaksueelseks konsolideeritud omakapitali tootluseks prognoosime vähemalt 20%, v.a 2019. aastal, mil antud tootlus ulatub 18%-ni, kuivõrd viimase nelja kuu osas ei  ole prognoositud Varahalduse edukustasu. LHV kapitaliseeritus püsib tugev, prognoosis on eeldatud käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames võlakirjade maksimaalset emiteerimist."

 

LHV Group muudab 2019. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi rohkem kui 10% ulatuses erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte taas 2020. aasta alguses või vajadusel koos 2019. aasta finantsplaani muudatustega.

Finantsplaanide tutvustamiseks ajakirjanikele korraldab LHV pressibriifingu 12. veebruaril kell 11 LHV Tallinna kontoris. Esitlust on otseülekandena võimalik jälgida LHV Facebooki lehel aadressil https://www.facebook.com/LHVPank/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 164 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manus


LHVGroup Finantsplaan 2019 EST.pdf