Paskelbta: 2021-03-15 15:30:00 CET
Linas Agro Group
Pusmečio informacija

AB „Linas Agro Group” augino pirmo 2020–2021 finansinių metų pusmečio pajamas ir pelnus

Konsoliduotos pajamos augo  50 % ir siekė 475 mln. Eur. Parduota 1,7 mln. tonų produkcijos arba 55 % daugiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 20,0 mln. Eur ir buvo 1 % didesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 13,4 mln. Eur ir buvo 46 % didesnis nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas buvo 5 mln. Eur arba 67 % didesnis. Pelnas prieš mokesčius augo nuo 1,7 iki 3,9 mln. Eur. Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, didėjo nuo 1,5 iki 3,7 mln. Eur.

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktoriaus Mažvydo Šileikos komentaras:

Prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams pajamos per metus augo 73 % iki 351 mln. Eur, o veiklos pelnas siekė 0,9 mln. Eur ir buvo 55 % mažesnis. Pajamas didino didesni tradicinių produktų – tokių kaip kviečiai, rapsai ir miežiai – pardavimai, taip pat išaugusi prekyba žaliavomis pašarams. Pelningumo mažėjimui daugiausia įtakos turėjo prekybinės veiklos sezoniškumas.

Geras derlius turėjo ženklią įtaką prekių ir paslaugų žemdirbiams verslui, kuris generavo 83 mln. Eur arba 19 % daugiau pajamų bei 132 % didesnį veiklos pelną  – 4,3 mln. Eur. Sėklų ir augalų priežiūros priemonių pardavimai augo atitinkamai 10 % ir  30 %, trąšų pardavimai išliko tame pačiame lygyje, o žemės ūkio technikos pardavimų apimtis padidėjo 46 %. Iš grūdų paruošimo bei fermų  įrangos įrengimo projektų gauta daugiau  kaip dukart daugiau pajamų nei ankstesniais metais.

Dėl palankaus auginimo sezono žemės ūkio bendrovės užaugino 32 % daugiau augalinės produkcijos, o dėl išaugusio gamybos efektyvumo pagamino 1 % daugiau pieno nei pernai per tą patį laikotarpį. Jų pardavimo pajamos išaugo 21 % iki 20 mln. Eur, o šio verslo veiklos pelnas, įskaitant pelną, gautą pardavus žemę valdančias įmones, sudarė beveik 1,3 mln. eurų.

COVID-19 pandemija ir su ja siejami laisvo žmonių ir prekių judėjimo apribojimai kontinente smarkiausiai paveikė Grupės paukštininkystės verslą. HORECA sektorius pagrindinėse Grupės rinkose Baltijos ir Skandinavijos šalyse finansinių metų pradžioje neatsistatė iki ankstesnio lygio, o antrą finansinių metų ketvirtį vėl buvo uždarytas beveik visose šalyse. To rezultatas buvo paukštienos perprodukcija visoje ES ir kritę jos kainos, kai tuo tarpu grūdų ir žaliavų pašarams kainos kilo į neįtikėtinas aukštumas. Paukštininkystės veiklos pajamos mažėjo  9 % iki 35 mln. Eur, ir verslas nebuvo pelningas. Didelio šios veiklos atsigavimo šiais finansiniais metais neprognozuojama.

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

Pridedama:
AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d.

PriedasLNA_2020-2021_6men_ataskaitos.pdf