Published: 2019-05-27 07:00:00 CEST
LHV Group
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused AS-i LHV Varahaldus juhatuses

AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva fondivalitseja AS-i LHV Varahaldus nõukogu kavatseb 5. juunil 2019 võtta vastu otsuse, mille kohaselt valitakse alates 6. juunist LHV Varahalduse tegevjuhiks ja uueks juhatuse liikmeks Vahur Vallistu.

Vastavalt varasemas börsiteates avaldatule astub Mihkel Oja pärast uue juhatuse liikme valimist tagasi. Varasema börsiteatega saab tutvuda siin: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=873662&messageId=1099469. Mihkel Oja tagasiastumine toimub pärast tööülesannete üleandmist juunikuus. Pärast Mihkel Oja tagasiastumist kuulub äriühingu juhatusse kaks liiget: Vahur Vallistu ja Joel Kukemelk.

"Seadusandluse muutlikkusest hoolimata on LHV Varahalduse ülesandeks fondide, sealhulgas pensionifondide, investoritele parima tootluse pakkumine. Peame suutma jätkuvalt tõestada, et jõukus koguneb säästmise ja investeerimise kaudu, mitte aga läbi pensionipõlve arvelt tarbimise. Seejuures usume, et riigi poolt pensionifondide investeeringute piirangute vähendamisega on loodud eeldused senisest kõrgema pikaajalise tootluse saavutamisele. See omakorda nõuab senisest suuremas ulatuses börsiväliste investeeringute tegemist, mistõttu muuhulgas saab Vahuri üheks oluliseks ülesandeks investeerimismeeskonna tugevdamine. Ühtlasi on oluline, et peamiselt pensionifondidele keskendunud LHV Varahaldus suudaks tulevikus turule tulla ka muude investeerimistoodetega," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

"Ootan põnevusega LHV Varahalduse meeskonnaga liitumist. Senine pikaajaline pensionifondide tootlus kõikide investeerimisstrateegiate lõikes tõendab ilmekalt, et tegu on võimeka organisatsiooni ning pühendunud inimestega," kommenteeris Vahur Vallistu. "Samas seisavad ees uued väljakutsed ja võimalused; sel aastal rakenduvate investeerimispiirangute leevenemisega seonduvalt plaanime senisest enam vaadata börsiväliste investeeringute suunas ning seda nii kinnisvaras kui ka teistes varaklassides," lisas Vallistu.

Vahur Vallistu on alates 2011. aastast töötanud Swedbank AS-i projektifinantseerimise osakonnas ning olnud 2018. aastast Swedbank AS-i korporatiivpanganduse komitee liige. Ta kuulub SA Haridussõprade Toetusfond nõukokku. Vahur Vallistu ei oma AS-i LHV Group aktsiaid. Ta on lõpetanud Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias ning omab CFA sertifikaati.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 400 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 174 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post:priit.rum@lhv.ee