English Lithuanian
Paskelbta: 2023-01-18 16:36:42 CET
Orkela
Prospektas

PRANEŠIMAS APIE PROSPEKTO KETVIRTO PRIEDO PATVIRTINIMĄ

UAB „Orkela“, juridinio asmens kodas 304099538, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Emitentas). Šiame pranešime naudojamos ir didžiąja raide rašomos sąvokos turi Lietuvos banko 2022 m. gegužės 24 d. patvirtintame ir paskelbtame Emitento prospekte (toliau – Prospektas), joms suteiktas reikšmes, jei šiame pranešime nenurodyta kitaip.

Emitentas informuoja, kad 2023 m. sausio 17 d. Lietuvos bankas patvirtino Prospekto ketvirtą priedą. (toliau – Ketvirtas priedas).

Ketvirtas priedas buvo parengtas Emitentui priėmus sprendimą atnaujinti Prospekte pateiktą Siūlymo grafiką, taip pat sukurti papildomą kanalą Investuotojams, per kurį Investuotojai galėtų pasirašyti Obligacijas (t. y. per sutelktinio finansavimo platformą (-as)). Kiekvienas Prospekto pakeitimas pristatytas Ketvirtame priede, trumpai paaiškintas Ketvirtame priede.

Ketvirtas priedas kartu su atnaujintais Prospekto Santraukų vertimais paskelbtas Nasdaq ir Emitento svetainėje adresu https://lordslb.lt/orkela_bonds/.

Papildomai, dėl Obligacijų savininkų patogumo, Emitentas informaciniais tikslais parengė konsoliduotą Prospektą, kuriame atsispindi pakeitimai daryti pirmu Prospekto priedu, kuris patvirtintas Lietuvos banko 2022 m. spalio 4 d., antru Prospekto priedu, kuris patvirtintas Lietuvos banko 2022 m. lapkričio 22 d., trečiu Prospekto priedu, kuris patvirtintas Lietuvos banko 2022 m. gruodžio 13 d. ir Ketvirtu priedu. Konsoliduotas Prospektas paskelbtas Emitento svetainėje adresu https://lordslb.lt/orkela_bonds/. Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduotas Prospektas yra neoficialus ir nėra patvirtintas Lietuvos banko.


Emitento vardu:

Anastasija Pocienė
Direktorė

anastasija.pociene@lordslb.lt

PriedaiAmended and restated_Summary 4 Supplement_EN-LT.pdf
Amended and restated Summary 4 Supplement_EN-EE.pdf
Amended and restated Summary 4 Supplement _EN-LV.pdf
ORKELA-Fourth Supplement to the Prospectus.pdf