Offentliggjort: 2018-11-06 10:20:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 107, 2018 - Auktion over obligationer (SDRO) i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr.
1.
januar 2019 gennemføres en elektronisk auktion 21. november 2018.

Nordea
Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Bank.

  Obligationer  ISIN: DK0002043231
  
       Navn: NDAEURIBOR3 OA22RF

  Auktionen   Auktionen foregår på
NASDAQ Copenhagens
         auktionsdelmarked.Bemærk at udbuddet vil
ske ved anvendelse
         af participant NOA.
         
Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et
         
rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den
         
løbende kuponfastsættelse.
         Obligationernes kupon pr. 1.
januar 2019 fremkommer således:
         3 måneders EURIBOR, der
fastsættes den 19. december 2018
         multipliceres med 365/360,
hvorefter der reguleres for
         rentetillæg. Renten afrundes til
2 decimaler.
         Investor gøres opmærksom på, at det ved
auktionen fastsatte
         rentetillæg er gældende i hele
obligationens løbetid.
         Ved auktionen anvendes det hollandske
auktionsprincip og
         auktionstypen ”hidden call”. Det
indebærer, at alle bud under
         skæringstillægget vil blive
afregnet det fulde beløb med det
         fastsatte tillæg. For bud på
skæringstillægget kan der blive
         tale om pro rata tildeling.
Bud over skæringstillægget vil
         ikke få nogen tildeling.

  
Auktionsdato  Auktionen foregår onsdag den 21. november 2018.

  Rating   
 Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
        
 Poor’s.

  LCR kategori  2A

  Beløb     EUR 450 mio. Beløbet vil
blive opskrevet i VP den 16.
         november 2018

  Kurs     
Obligationerne sælges til kurs 100,20

  Øvrige     Nordea Kredit er ikke
forpligtet til at afhænde hele det
  vilkår     udbudte beløb på
auktionen.
         Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte
salgsperiode,
         herunder udskyde eller helt aflyse det
planlagte salg.

  Bud/afregning Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl.
13.00. Der vil ske
           tildeling af accepterede bud senest kl.
13.09.
         Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at
lægge
         bud ind med to decimaler.

  Valør     Salget
afregnes med valør den 2. januar 2019.
         Investor tilbydes at
modtage de købte obligationer med spot
         valør såfremt investor
leverer ISIN LU1110205314 til Nordea
         Bank.
         
Ombytning og vilkår aftales med Peter Brag eller Finn
         
Nicolaisen i Nordea Bank på auktionsdagen inden kl. 15.00.

  Deltagere   
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
         
auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
         Bud kan i tilfælde af
tekniske problemer afgives til Nordea
         Markets.
       
  Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16
        
 93 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved
henvendelse til Nordea Long Term Funding,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63
eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Auktion.201811.DK.pdf