English Estonian
Avaldatud: 2021-12-23 15:14:43 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

AS Tallink Grupp nõude suurendamine ASi Tallinna Sadam vastu sadamatasude kohtuvaidluses

Harju Maakohtu 22.12.2021 määrusega võeti menetlusse ASi Tallink Grupp (edaspidi: „Tallink“) 02.08.2021 esitatud täiendav nõue ASi Tallinna Sadam (edaspidi: „Tallinna Sadam“) vastu summas 5,5 mln eurot (lisanduvad viivised) 2016. aastal makstud sadamatasu osalise tagastamise või, alternatiivselt, tekitatud kahju hüvitamiseks ning nõuded liideti tsiviilasjaga 2-21-3181. Kohtuvaidluse põhinõuete summa pärast liitmist on kokku 20,9 mln eurot (lisanduvad viivised). Esialgne Tallinki nõue puudutas aastatel 2017, 2018 ja 2019 Tallinki makstud sadamatasusid Tallinna Vanasadamas, määrusega laiendati nõuet ka 2016. aastal makstud sadamatasudele.

Tallinna Sadama hinnangul on Tallinki esitatud nõue väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu ning Tallinna Sadam kavatseb seista ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest. Täpsemalt on vaidluse kohta lugeda Tallinna Sadama 15.04.2021 börsiteatest ja 01.03.2021 börsiteatest.

Tallinna Sadama finantstulemustele Tallinki hagi otsest mõju ei avalda, kuna Tallinna Sadama juhatus hindab nõuet alusetuks ning nõude katteks ei ole reservi moodustatud.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee