Paskelbta: 2020-05-12 12:36:13 CEST
Baltic Mill
Kita informacija

AB “Baltic Mill” akcininkų susirinkimo sprendimai

Vievis, Lietuva, 2020-05-12 12:36 CEST -- 2020 m. gegužės 5 d. įvyko AB „Baltic Mill“ visuotinis akcininkų susirinkimas.   Susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas:

1.     Dėl Bendrovės ir Grupės auditoriaus 2019/20 ir 2020/21 finansinių metų ataskaitų auditui paskyrimo.  

AB „Baltic Mill“ akcininkų susirinkimas patvirtino „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės ir Grupės 2019/20 ir 2020/21 finansinių metų ataskaitų auditoriais.

 

Vygantas Reifonas
AB „Baltic Mill“ finansų direktorius
+ 370 687 21603