Publicerad: 2016-01-15 14:09:56 CET
FormPipe Software AB
Börsmeddelande

Ingen överprövning av Stockholms stads upphandling

Den 4 januari 2016 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig upphandling, en avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Detta framgick av ett pressmeddelande från Formpipe.

Avtalsspärren om 10 dagar har nu passerats och enligt förvaltningsrätten har ingen ansökan om överprövning inkommit. Därmed kommer Formpipe och Stockholms stad att teckna avtal inom kort.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

 

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 15 januari 2016.

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.


press_2016_01_15.pdf