Published: 2021-02-24 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

“Latvijas Gāze” koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2020. gadu

2020. gads ir bijis izaicinājumiem pilns gan pasaulei kopumā, gan enerģētikas nozarei. Salīdzinoši mērenas gaisa temperatūras, stingrie ierobežojumi saistībā ar koronavīrusa izplatību un zemais dabasgāzes cenu līmenis bija noteicošie faktori, kas veidoja AS “Latvijas Gāze” darbības vidi.

2020. gadā AS “Latvijas Gāze” klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 11 896 GWh dabasgāzes. Ārpus Latvijas pārdošanas apjomi sasniedza 28% no AS “Latvijas Gāze” kopējiem dabasgāzes pārdošanas apjomiem.

Koncerna neto apgrozījums 2020. gadā sasniedza 190.5 miljonus EUR, EBITDA - 26.5 miljonus EUR.  Koncerna neto peļņa 2020. gadā bija 11.2 miljonus EUR.

AS “Latvijas Gāze” turpināja veikt virkni investīciju efektīvākai kvalitatīvu produktu un pakalpojumu sniegšanai klientiem. Kopumā 2020. gadā AS “Latvijas Gāze” IT investīciju projektiem atvēlēja aptuveni 1.2 miljonus EUR. 2020. gada beigās Sabiedrība noslēdza pāriešanu uz jauno maksājumu sistēmu MECOMS un pašapkalpošanās klientu portālu. Esošā IT aprīkojuma modernizācijai un Sabiedrības pārdošanas procesu digitalizācijai nākotnē būs galvenā loma klientu apkalpošanā ar labākajiem produktiem un pakalpojumiem, par viskonkurētspējīgāko cenu arī nākotnē.

Revidētos konsolidētos finanšu pārskatus par 2020. gadu “Latvijas Gāze” koncerns publicēs 2021. gada 21. aprīlī.

*Sīkāka informācija par alternatīvajiem snieguma rādītājiem atrodama finanšu pārskatu 15. lappusē.

Papilidus informācija:

Romāns Tjurins
Finanšu departamenta vadītājs
Tālrunis: + (371) 67 369 139
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

PielikumsIFRS Latvijas Gaze Konsolidetie Neauditetie 12 menesi 2020.pdf