Estonian
Avaldatud: 2022-03-25 08:45:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Tuul Mobility OÜ tagatud võlakirjade pakkumise tulemused

 

Kolmapäeval, 23. märtsil 2022, lõppes Tuul Mobility OÜ („Tuul Mobility“) tagatud võlakirjade avalik pakkumine („Pakkumine“).

Pakkumise raames pakkus Tuul Mobility kuni 6200 tagatud võlakirja TUUL võlakiri 22-2027 nimiväärtusega 500 EUR, lunastustähtajaga 29. märts 2027 ning iga kuue kuu tagant makstava fikseeritud intressimääraga 10,00% aastas. Pakkumine toimus üksnes Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Märkimisest võttis osa 1757 investorit, kes esitasid märkimiskorraldusi kokku 4,453 miljoni euro eest. See tähendab, et emissiooni maht märgiti 1,44 kordselt üle. Märkimisperiood algas 11. märtsil kell 10.00 ja lõppes 23. märtsil kell 16.00.

Jaotise määramisel lähtus Tuul Mobility eesmärgist luua kindel ja usaldusväärne investoribaas. Emitent Tuul Mobility otsustas võlakirjade jaotuse järgmiste põhimõtete alusel:

  1. ühe investori mitmed märkimiskorraldused liideti jaotise määramisel üheks;
  2. eelistati Tuul Mobility OÜ ja Comodule OÜ töötajaid, nemad said 100% oma märgitud Võlakirjadest;
  3. igale rohkem kui ühe (1) Võlakirja märkinud investorile jaotati vähemalt kaks (2) Võlakirja;
  4. ülejäänud osas jaotati Võlakirjad proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt
  5. igale investorile jaotati täisarv Võlakirju ja vajadusel ümmardati ülekantavate Võlakirjade arv lähima täisarvuni allapoole.

Pakkumine viidi läbi kooskõlas Tuul Mobility poolt Nasdaq Tallinn AS-i mitmepoolse kauplemissüsteemi First North reglemendi nõuete alusel koostatud Ettevõte Kirjeldusega.

Tuul Mobility juhatuse liikme Jaan Kekiševi kommentaar:

„Võlakirjade pakkumise 1,44 kordne ülemärkimine niivõrd keerulisel ajal on suur tunnustus Tuulele ja meie tegemistele. Me oleme siiralt tänulikud huvi ja usalduse eest. Täname kõiki investoreid, kelle abil saavad rohkemad inimesed võimaluse oma linnasisesed liikumised keskkonnasõbralikult teha. Jätkame pühendunult tööd selle nimel, et täita seatud kasvuplaanid ja tuua positiivset muutust meie elukeskkonda. Rõõmsat sähkutamist!“

Võlakirjad ISIN-koodiga EE3300002559 kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavasti 29. märtsil 2022 ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinn AS mitmepoolses kauplemissüsteemis First North eeldatavasti 04. aprillil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Lisainfo:

Jaan Kekišev

Tegevjuht

Tel: +372 53 406 077

e-mail: investor@tuul.xyz

 

Oluline teave

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Tuul Mobility võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski teises jurisdiktsioonis.