Paskelbta: 2021-03-10 09:49:52 CET
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko 2020 metų finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Internetiniame seminare Banko administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas komentavo Banko 2020 metų finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakė į dalyvių klausimus.

Į internetinį seminarą užsiregistravo 128 dalyviai, seminaro įrašą (anglų kalba) galima peržiūrėti Nasdaq youtube paskyroje čia.

Pristatymas ir seminaro įrašas (anglų kalba) taip pat patalpintas Banko interneto tinkalapyje https://sb.lt/lt/investuotojams

Bankas dėkoja seminaro dalyviams.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00