Avaldatud: 2021-05-18 12:53:22 CEST
PRFoods
Börsiteade

Parandusteade: AS PRFoods võlakirjaomanike koosoleku kutse; AS PRFoods plaanib allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni ning tagatud võlakirjade lisaemissiooni

AS PRFoods parandab 07.05.2021 avaldatud börsiteates “AS PRFoods võlakirjaomanike koosoleku kutse” avaldatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni ning tagatud võlakirjade (Võlakirjad) lisaemissiooni läbiviimise aega. Parandus on esitatud vahetult alljärgnevas lõigus markeeritult.

Ühe meetmena COVID-19 poolt põhjustatud negatiivsete mõjude maandamiseks plaanib PRFoods vastavalt investoritele ja avalikkusele 07.05.2021 tehtud teavitusele 2021. aasta II kvartalis allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni ning Võlakirjade lisaemissiooni, mille edukas läbiviimine tugevdaks ja parandaks PRFoods hinnangul PRFoods ning selle tütarettevõtjate kapitalistruktuuri, aitaks kaasa kiiremale ja sujuvamale COVID-19 pandeemia poolt põhjustatud negatiivsete mõjude ületamisele ning seeläbi ka PRFoods majandustulemuste kiiremale paranemisele. Seejuures võimaldab viidatud allutatud konverteeritavate võlakirjade emissioon ning Võlakirjade lisaemissioon vastavalt PRFoods poolt selle aktsionärilt Amber Trust II S.C.A 2017. aastal kaasatud 1 500 000 EUR suuruse lühiajalise investeerimislaenu ning 2021. aastal kaasatud 1 000 000 EUR suuruse lühiajalise sildfinantseeringu refinantseerimist seoses nende tagasimaksetähtaegade saabumisega. Kuigi viidatud võlakirjaemissioonid avaldavad teatavat mõju Tingimustes sätestatud finantskinnitustele, juhib PRFoods tähelepanu, et allutatud konverteeritavate võlakirjade näol on tegemist allutatud instrumentidega, millest tulenevad maksekohustused on allutatud PRFoods teistele, allutamata maksekohustustele.

Lisaks parandab AS PRFoods 07.05.2021 avaldatud börsiteates „AS PRFoods plaanib allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni ning tagatud võlakirjade lisaemissiooni“ allutatud konverteeritavate võlakirjade lunastustähtaega. Parandus on esitatud vahetult alljärgnevas lõigus markeeritult.

PRFoods plaanib emiteerida kuni 350 allutatud konverteeritavat võlakirja, nimiväärtuse ja emissioonihinnaga 10 000 EUR võlakirja kohta, lunastustähtajaga 01.10.2025 ning intressimääraga 7% kalendriaastas.


Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee