Published: 2015-09-24 08:31:28 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. rugsėjo 24 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų

Elektrėnai, Lietuva, 2015-09-24 08:31 CEST -- 2015 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.

[pristatyta „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai].

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., svarstymo.

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

3. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (pridedama)“. 

4.Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams.

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,0042 EUR vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.“

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. spalio 8 d. darbo dienos pabaigoje, bus „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkai.

Bendrovė taip pat pažymi, kad visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šiuo neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt


LEG_sutrumpinta tarpine finansine informacija 2015 m. sausis-birzelis.pdf
LEG_konsoliduotas tarpinis pranesimas uz 2015 m. sausio-birzelio men..pdf