Published: 2019-07-31 17:10:42 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.
2019 metų 6 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Birželis
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 108,6 mln. Eur 91,8 mln. Eur 18,3 proc.
Koreguota EBITDA* 16,3 mln. Eur 10,1 mln. Eur 61,4 proc.
       
  Sausis - birželis
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 763,6 mln. Eur 626,0 mln. Eur 22,0 proc.
Koreguota EBITDA* 135,7 mln. Eur 123,6 mln. Eur 9,8 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2019 m. sausio – birželio mėn. siekė 763,6 mln. eurų ir buvo 22,0 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (626,0 mln. eurų). Reikšmingiausia Grupės pajamų augimo priežastis –  išaugusios „Lietuvos energijos tiekimo“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ prekybos apyvartos biržoje.  

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis per 2019 m. sausio - birželio mėn. siekė 135,7 mln. eurų – 9,8 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (123,6 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą bei išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis.

*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt