English Lithuanian
Paskelbta: 2023-02-28 08:15:00 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

„Vilvi Group“ 2022 metų 12 mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis „Vilvi Group“ konsoliduotos pardavimų pajamos 2022 m. buvo 234.1 mln. EUR arba 50.0 % didesnės negu 2021 metais (2021 m. pardavimų pajamos siekė 156.0 mln. EUR).

Per 2022 m. grupė uždirbo 12.7 mln. Eur grynojo pelno, kai tuo tarpu praėjusiais metais grynasis pelnas siekė 8.5 mln. Eur.

„Vilvi Group“ 2022 m. dvylikos mėnesių neaudiduotų veiklos rezultatų pristatymas pateiktas priede.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas2022 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf