Paskelbta: 2019-12-10 08:50:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2019 m. lapkričio mėnesį

2019 m. lapkričio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 11.4 mln. EUR arba 20% didesni negu 2018 m. lapkričio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2019 m. sausio - lapkričio mėn. buvo 105.6 mln. EUR arba 10.9 % didesni negu per tą patį laikotarpį 2018 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102