Paskelbta: 2017-05-24 08:56:07 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

Patikslinta akcininkų teisių apskaitos diena ir skelbiama 2016 m. dividendų mokėjimo tvarka

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. 2017 m. gegužės 15 d., buvo AB Vilkyškių pieninė akcininkai.

2017 m. balandžio 28 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB Vilkyškių pieninė (įmonės kodas 277160980, buveinės adresas P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,12 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, (t.y. 2017 m. gegužės 15 d.) buvo AB Vilkyškių pieninė akcininkai.

 

Dividendai bus mokami nuo 2017 m. gegužės 25 d. tokia tvarka:

Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, perves atitinkamos finansinės įmonės ar kredito įstaigų padaliniai į akcininko nurodytą sąskaitą.

Kitiems akcininkams, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB Vilkyškių pieninė adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.) arba elektroniniu paštu sigitam@cheese.lt

 

Dividendų apmokestinimo tvarka:

Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

 

Bendrovės įgalioti asmenys, galintys teikti papildomą informaciją:

Ekonomikos ir finansų direktorė

Vilija Milaševičiutė,

tel. 865555009.