Paskelbta: 2019-12-10 15:38:00 CET
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pokyčių MAXIMA GRUPĖ, UAB valdyboje

MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) vienintelis akcininkas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba“ priėmė sprendimą padidinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 7 (septynių) iki 8 (aštuonių) narių bei atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus.

Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos iki šiuo metu veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos naujuoju Bendrovės valdybos nariu išrinktas Vitalij Rakovski, einantis Bendrovės finansų vadovo ir RADAS, UAB valdybos pirmininko pareigas.

Taip pat Bendrovės stebėtojų taryba priėmė sprendimą iš Bendrovės valdybos atšaukti Meri Navickę, ir naująja Bendrovės valdybos nare iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos paskirti Vilmą Drulienę, einančią MAXIMA International Sourcing, UAB generalinės direktorės ir Maxima LT, UAB komercijos vadovės pareigas.

Nuo pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos Bendrovės valdybą sudarys: Jolanta Bivainytė, Kristina Meidė, Andris Vilcmeiers, Jurgita Šlekytė, Arūnas Zimnickas, Edvinas Volkas, Vilma Drulienė ir Vitalij Rakovski.


Pridedamas pranešimas žiniasklaidai.


Kontaktinis asmuo: Monika Stonkutė, +370 608 12742, monika.stonkute@maximagrupe.eu.


Priedas


2019 12 10 Maxima Grupes valdyboje - du nauji nariai.docx