Avaldatud: 2018-01-31 13:49:27 CET
Arco Vara
Olulise osaluse muutus

Oluliste osaluste muutused

Lähtuvalt Väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Arco Vara AS börsi oluliste osaluste muutustest.

Seoses sellega, et Arco Vara AS-i 27.12.2017 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel läbi viidud aktsiaemissiooni käigus märgitud aktsiad registreeriti 29.01.2018 Äriregistris, on järgmiste aktsionäride osalused alates 29.01.2018 suurenenud üle või vähenenud alla Väärtpaberituruseaduse §-s 185 toodud määrade:

  • Alarmo Kapital OÜ osalus suurenes 27,98%-ni
  • Baltplast AS osalus vähenes 9,59%-ni
  • Firebird Republics Fund Ltd osalus vähenes 3,96%-ni
  • Nõukogu esimehe Hillar-Peeter Luitsalu ja temaga seotud isikute osalus vähenes 4,10%-ni (OÜ HM Investeeringud osalus vähenes 3,67%-ni ja hr Luitsalu lähikondsete osalus vähenes 0,43%-ni).

Teate avaldamise aja seisuga on uued emiteeritud aktsiad registreeritud ajutise ISIN koodiga EE3808034658, mis 02.02.2018 või sellele lähedasel kuupäeval konverteeritakse ISIN koodiks EE3100034653, mille all on registreeritud Arco Vara AS-i ülejäänud aktsiad.  

         Kristel Tumm
         Finantsjuht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4662
         www.arcorealestate.com