Avaldatud: 2019-10-15 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2019. aasta kolmandas kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult kokku 8,0 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 6,4 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 1,9 miljonit eurot. LHV Groupi omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 16,4%.

Võrreldes II kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi kasum 0,3 miljoni euro võrra. Võrreldes 2018. aasta III kvartaliga kasvas puhaskasum 1,8 miljonit eurot. Grupi kasumit mõjutas III kvartalis tulumaksukulu 0,7 miljonit eurot, tehtud allahindlused olid nullilähedased.

LHV Groupi varade maht kasvas kvartaliga poole miljardi euro võrra 2,9 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 104 miljoni euro võrra 1222 miljoni euroni (+9%; +127 miljonit eurot II kvartalis). Konsolideeritud hoiused kasvasid 451 miljoni euro võrra 2535 euroni (+22%; +516 miljonit eurot II kvartalis). Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 184 miljoni euro võrra. LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes III kvartalis 34 miljonit eurot ja jõudis 1328 miljoni euroni (+3%; +36 miljonit eurot II kvartalis).

AS-i LHV Group 2019. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 20,7 miljonit eurot. Üheksa kuu kasum on 0,2 miljonit eurot suurem kui eelmisel aastal samal ajal, mil kasumis sisaldus ka ühekordne tulu Leedu äriüksuse müügist. AS LHV Pank teenis 9 kuuga puhaskasumit 16,4 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 5,2 miljonit eurot.

Madis Toomsalu, LHV Groupi juhataja kommentaar tulemustele:
"Tegusate suvekuude tulemusena oli LHV kolmas kvartal tugev ja sündmusterohke. Oleme kaasanud investoritelt viimase nelja kuu jooksul 65 miljoni euro ulatuses kapitali ning kasvatanud oluliselt ärimahte. Töötame igapäevaselt, et pakkuda klientidele parimat, kiireimat, efektiivseimat ja professionaalset teenindust. Seda tunnistab ka juulis saadud Eesti parima panga tiitel Euromoneylt.

Koostöös Luminoriga kasvatasime LHV sularahaautomaatide võrku viis korda 125 automaadini üle Eesti. Pidevalt oleme uuendamas oma mobiilipanka. Suveperioodil tõime rakendusse rahaküsimise võimaluse ja uuele erakliendile konto avamise, samuti pangakaardi tellimise ja väärtpaberitesse investeerimise. Kvartalijärgselt lisasime laenude taotlemise võimaluse.

Uusi pangakliente lisandus kvartaliga rekordiliselt 9600. Laenumahud kasvasid laiapõhjaliselt, hoiuste kasv oli suures osas seotud hoiuseplatvormide kaudu kaasatud hoiustega, mida kasutame Danske eralaenude portfelli soetamiseks.

Ehkki Danske tehing toimub novembri lõpus, soovisime finantseerimise osas saavutada kindluse varem. Kiire ja mahuka hoiuste kaasamise eest on viimastel kuudel tekkinud suuremad intressikulud. Alates novembri viimasest nädalast lisanduv intressitulu teiseneb arvestatavas osas lisakasumiks. Tehinguga seotud hoiustekulu püsib kõrgemana järgmise aasta keskpaigani, mil soovime antud hoiused asendada pandikirjadega.

Septembris jõustus regulatsioon, mille järgi kehtivad pensionifondide madalamad fikseeritud haldustasud, kuid fondide tugeva tootluse korral on võimalus teenida edukustasu. Selle aasta lõpuni ei ole me finantsplaanis edukustasuga arvestanud, mis tähendab Varahalduse kuiste kasumite vähenemist suurusjärgus 400 tuhat eurot.

Sel aastal oleme aktiivselt oma äri kasvatanud ning lisandunud on erinevaid mõjusid, sestap avaldasime uuendatud finantsplaani. Tugevalt suurendasime ootusi laenumahtude osas, mida võrreldes senise prognoosiga suurendasime 2019. aasta lõpuks 570 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 873 miljoni euro võrra. Hoiuseid suurendasime 2019. aasta lõpuks 742 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 1,13 miljardi euro võrra. Uuendatud prognoosi järgi teenib LHV Group puhaskasumit käesoleval aastal 25,6 miljonit eurot. Kolmanda kvartali lõpus edestame kasumiprognoosi 1,6 miljoni euro võrra, plaanitust parem tulemus on saavutatud peamiselt madalamate laenude allahindluste ja suuremate viivistulude tõttu.

Juulis avalikustatud kõrgemate prognooside täitmiseks ja Danske eralaenude portfelli soetamiseks viisime septembris lõpuni aktsiaemissiooni, kus märkimiste eesõiguse vormis pakkusime avalikult 2,2 miljonit uut aktsiat. Märkimisest võttis osa 3789 investorit, märkides pakutavaid aktsiaid kokku 32,4 miljoni euro eest. Kokku on LHV Groupil aktsionäre nüüd enam kui 6700.

LHV kasvutrende on toetamas Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea, sõltudes suuresti meid ümbritsevate riikide majandustest. Siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal, peamiseks pingeallikaks on tööjõu kättesaadavus. Ka krediiditurg on püsinud tugevana. Kasvamas on kõik peamised krediiditooted, sh ettevõtete laenud ja kodulaenud. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe on paranemas."

Kasumiaruanne, EURt III kv 2019II kv 20199 kuud 20199 kuud  2018
   Neto intressitulu11 54611 62834 11927 861
   Neto teenustasutulu6 4126 61319 25018 952
   Neto finantstulud119203500338
   Muud tegevustulud331626768
Tulud kokku18 11118 46053 89547 919
   Personalikulu-4 593-4 883-14 029-11 463
   Kontorikulud-229-225-682-1294
   IT kulud-641-639-1 909-1572
   Turunduskulud-471-467-1 646-1 424
   Muud tegevuskulud-3 465-3 189-9 641-7 618
Kulud kokku-9 399-9 403-27 908-23 371
Ärikasum8 7119 05725 98724 548
Kasum enne allahindlusi8 7119 05725 98724 548
   Laenude allahindlus-15-697-1 663-4 337
   Tulumaksukulu-701-697-3 664-3070
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt7 9957 66220 66017 141
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt0003324
Puhaskasum7 9957 66220 66020 465
   Vähemusosaluse osa7065651 5831 277
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist7 2897 09819 07819 188

 

Bilanss, EURt september 2019juuni 2019september 2018
   Raha ja raha ekvivalendid1 468 5101 099 009965 494
   Finantsvarad124 035119 46248 829
   Laenud klientidele1 233 6261 129 661822 696
   Laenude allahindlus-11 561-11 757-10 745
   Nõuded klientide vastu33 4919 5037 372
   Muud varad28 70028 83523 776
Varad kokku2 876 8002 374 7141 857 421
      Nõudmiseni hoiused2 005 2271 672 0031 513 113
      Tähtajalised hoiused529 442411 384124 476
      Saadud laenud28 64028 59112 289
   Võlgnevused klientidele2 563 3092 111 9771 649 877
   Muud kohustused39 52423 19726 024
   Allutatud laenud75 00075 00030 900
Kohustused kokku2 677 8332 210 1751 706 802
Omakapital198 967164 539150 620
   sh vähemusosaluse osa4 5053 7993 447
Kohustused ja omakapital kokku2 876 8002 374 7141 857 421

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab kvartali tulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 15. oktoobril algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/560. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 420 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 189 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 176 000 aktiivset klienti.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused


LHV_Group_vahearuanne_2019_Q3-ET.pdf
LHV_Group_investoresitlus_2019-Q3-ET.pdf
LHV_Group_faktiraamat_2019-Q3-ET.pdf