Published: 2018-04-17 14:56:28 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" 2018.gada 17.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Kārtējā akcionāru sapulce notika 2018. gada 17.aprīlī, Ūnijas ielā 12, Rīgā, LV-1084

 

Sapulcē pieņemti šādi lēmumi:

 

1. Valdes ziņojums par 2017.gada darbības rezultātiem.

Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

2. Padomes ziņojums.

Apstiprināt Padomes ziņojumu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

3. Par 2017. gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2017.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

4.Par pašu kapitālu.

Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to,  vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

5. Par zvērinātu revidentu 2018. gadam.

Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2018.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 202) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

6. Padomes vēlēšanas.

                Ievēlēt AS“Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Padomi uz pieciem gadiem, nosakot 2018.gada 18.aprīli par pilnvaru termiņa sākuma datumu, šādā sastāvā:

 

1.       Edgars Lubis       665533 balsis jeb 21,2 % no klātesošo balstiesīgo akcionāru balsu skaita

2.       Viktors Rojs         600000 balsis jeb 19,2 % no klātesošo balstiesīgo akcionāru balsu skaita

3.       Ņina Kaža            664330 balsis jeb 21,2% no klātesošo balstiesīgo akcionāru balsu skaita

4.       Gaļina Kraveca    600000 balsis jeb 19,2 % no klātesošo balstiesīgo akcionāru balsu skaita

5.       Līga Lube            600000 balsis jeb 19,2 % no klātesošo balstiesīgo akcionāru balsu skaita

 

 

7. Par atlīdzību padomes locekļiem.

                Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” padomes locekļi nesaņem atalgojumu par padomes locekļu pienākumu pildīšanu.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

8. Par revīzijas komiteju.

                Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” revīzijas komitejas pienākumu izpildi nodot padomei, nenosakot padomes locekļiem papildus vai atsevišķu atalgojumu par revīzijas komitejas uzdevumu izpildi.

Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

 

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

 

 

Dace Lāma

Tel.: +371 67371739

e-pasts: rar@as-rar.lv